Η θεωρητική εξέταση των υποψήφιων οδοντοτεχνιτών θα πραγματοποιηθεί την 27/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα) αίθουσα εκδηλώσεων.

Τα ονόματα των υποψηφίων αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 124,06 KB18/08/21 01:05:37