Η Περιφέρεια Αττικής, είναι αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων (ΠΔ 86/2009).

Θέλοντας να συμβάλλει στον περιορισμό της ιδρυματικής περίθαλψης ανηλίκων και στη διεύρυνση του κοινωνικού μέτρου της αναδοχής, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ και η ελληνική νομοθεσία, απευθύνει πρόσκληση σε πολίτες που ενδιαφέρονται  να γίνουν ανάδοχοι γονείς, για την προστασία των παιδιών που στερούνται ή απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον για διάφορους λόγους.

Το πρόγραμμα αναδοχής ανηλίκων «ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» υλοποιείται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διευρυνθεί το Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων, που τηρείται βάσει ΠΔ 86/2009 άρθρο 6 και οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν στην οικογένεια τους, τη φροντίδα και ανατροφή ενός παιδιού που στερείται ή απομακρύνεται από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Στις οικογένειες οι οποίες έχουν κριθεί ως κατάλληλες για αναδοχή, γίνεται τοποθέτηση παιδιών από ΝΠΙΔ (Ιδρύματα) Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που έχουν ορισθεί επίτροποι των παιδιών, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και τις δυνατότητες των ανάδοχων γονέων.

Η Περιφέρεια Αττικής επιπλέον, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα αναδοχής βρεφών, που η οικογένεια τους αδυνατεί να έχει τη φροντίδα, με στόχο την απευθείας τοποθέτηση τους, σε ανάδοχες οικογένειες χωρίς να προηγηθεί τοποθέτηση σε Ίδρυμα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του ΓΝΜ «Έλενα Βενιζέλου», το ΓΝ «Αλεξάνδρα» και Πιστοποιημένους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί όσους επιθυμούν να αναλάβουν την πραγματική φροντίδα ανήλικων που στερούνται ή απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, να γίνουν ανάδοχοι γονείς, συμμετέχοντας στα προγράμματα Αποιδρυματοποίησης και Πρόληψης του Ιδρυματισμού Παιδιών.

Ακολουθούν αρχεία με σχετικές πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης.

Έντυπο ΑίτησηςDOCX 21,74 KB18/08/21 03:29:26