Κοινοποιούμε τις Πρόσκλησεις σε Δημόσια Κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 στις 10:00 π.μ. επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα στον 3ο όροφο στη Δ/νση ανθρωπίνου Δυναμικού, για την επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών:

  1. του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο προέρχεται από τον οικείο φορέα
  2. του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 PDF 164,09 KB18/08/21 07:00:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 PDF 171,96 KB18/08/21 07:00:10