Κοινοποίηση RAPEX με αρ. Α11/0007/13 που αφορά ανάκληση χλοοκοπτικών Kawasaki, μοντέλα των οικογενειών FH, FJ, FR, FS και FX.

Ακολουθεί το έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.