Γνωστοποιούμε

ότι την Παρασκευή 20.11.2015 και ώρα 11:00π.μ. στην Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή κλήρωση για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής για την ολοκλήρωση της
προμήθειας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής για την χειμερινή περίοδο 2015-2016.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 63,72 KB18/08/21 01:03:34