Η Περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, πρόκειται να προβεί σε ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

τις προδιαγραφές του οποίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση, για δύο εβδομάδες (4/12/2013-13/12/2013)

Παρακαλούνται οι φορείς και οι πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 18/12/2013 (παρατάθηκε) στην Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης, στο e-mail: pliroforiki@patt.gov.gr, συμπληρώνοντας την φόρμα που επισυνάπτεται παρακάτω.

Ακολουθούν τα τρία τεύχη του διαγωνισμού και η φόρμα των παρατηρήσεων:

ΤΕΥΧΟΣ Α PDF 2,35 MB18/08/21 11:10:35
ΤΕΥΧΟΣ Β PDF 2,25 MB18/08/21 11:10:35
ΤΕΥΧΟΣ Γ PDF 2,44 MB18/08/21 11:10:35
ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ DOC 43,50 KB18/08/21 11:10:35