Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του παρακάτω διεθνή διαγωνισμού:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ»,

προϋπολογισμού 1.174.130,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 20007-2013 – Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις τους από τις 21/02/2014 έως τις 05/03/2014, στο e-mail της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: dtechnikon.anat@patt.gov.gr

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 744,50 KB18/08/21 11:20:44