Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε επίσημα η διαβούλευση για την προτεινόμενη στρατηγική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής, όπως παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της 30ης Νοεμβρίου στο Μουσείο της Ακρόπολης και την οποία θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/uvhhkkmy9cavr1p/Region%20of%20Attica%20Strategy%20Presentation%20handout.pdf?dl=0

Η διαβούλευση έλαβε χώρα ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους και τους τουριστικούς φορείς της Αττικής και στα πλαίσια αυτής καταγράφηκαν οι απόψεις και οι προτεραιότητές τους σχετικά με την τουριστική προβολή που θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/sh/0t4x207su4ewid5/AADPCOE9u4jvuf7MFmut5zFRa?oref=e&n=227306061

Έχοντας ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού, η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί να καταθέσετε και τις δικές σας απόψεις, απαντώντας στο συνημμένο ερωτηματολόγιο και στέλνοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourismos@patt.gov.gr

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DOC 28,00 KB18/08/21 01:35:19