Η Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού με τίτλο «Προδιαγραφές εξοπλισμού για την υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου των Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 24/4/2018 ως και 7/5/2018.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Παρατηρήσεις και σχόλια αποστέλλονται στο ΕΣΗΔΗΣ (diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxediasmos@patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 877,71 KB18/08/21 04:35:40