Η Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχείου Προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 23/4/2018 ως και 7/5/2018.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Παρατηρήσεις και σχόλια αποστέλλονται στο ΕΣΗΔΗΣ (diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxediasmos@patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 466,42 KB18/08/21 04:35:21