Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, διοργανώνει ημερίδα,

την 12η Μαΐου και ώρα 17:30
στο Αμφιθέατρο Γυμνασίου Γαλατά
σε Αγροτικά και Κτηνιατρικά θέματα

Η ημερίδα σκοπό έχει την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, για την φυτοπροστασία, τους οινοποιήσιμους αμπελώνες, την οινική νομοθεσία, την αδειοδότηση πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων και κτηνιατρικά θέματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF 124,77 KB18/08/21 01:42:54