Οι συνθήκες Ασφαλείας και Υγείας των εργαζομένων μιας σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και του επιπέδου του πολιτισμού της και συνδέονται άμεσα με θέματα Πολιτικής Προστασίας όπως φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, επηρεάζοντας ευρύτερα το σύνολο των πολιτικών. Στη χώρα μας παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε αυτό το τομέα υπάρχει ακόμα δρόμος να καλυφθεί.

Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Αττικής συνδιοργανώνει με τον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας συνέδριο – διημερίδα με θέματα Ασφάλειας – Υγείας και Πολιτικής Προστασίας στους εργασιακούς χώρους. Η διάρκεια του συνεδρίου είναι 2 ημερών (14 & 15 Οκτωβρίου 2016).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης,το Πρόγραμμα του συνεδρίου, και παρουσιάσεις εισηγητών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 161,58 KB18/08/21 02:19:26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF 291,46 KB18/08/21 02:19:26
Παρουσίαση Κουρούνης PDF 4,02 MB18/08/21 02:19:27
Παρουσίαση Ρήγος Μάκης PDF 217,66 KB18/08/21 02:19:27
Παρουσίαση Κάρμα Σοφία PDF 2,71 MB18/08/21 02:19:27