ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣATHENS METROPOLITAN EXPO
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣΔΙΕΘΝΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑπό 03/03/2023 έως 06/03/2023

03/03/2023, 10:00 με 20:000
4/03/2023, 10:00 με 20:00
05/03/2023, 10:00 με 20:00
06/03/2023, 10:00 με 19:00

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝΚοσμήματα
Ωρολόγια
Πολύτιμοι Λίθοι
Μηχανήματα
Εξοπλισμός
Συσκευασία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Εγνατίας 154, Τ.Κ. 546 36
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ