ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

METROPOLITANEXPO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 07/01/2015  έως 11/01/2015 

 10:00 π.μ.  με  20:00 μ.μ.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Προβολή τουριστικών ειδών κ.α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ROTA  Α.Ε.

Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4 – Τ.Κ. 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ