Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «FOOD & DRINK EXPO 2024» (29 Απριλίου-01 Μαΐου 2024) που θα διεξαχθεί στο Μπέρμινγχαμ, στο εκθεσιακό κέντρο NEC Birmingham (www.foodanddrinkexpo.co.uk.). Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  Αττικής καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr και κοινοποίηση στα emails που αναφέρονται στην πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 151,31 KB15/12/23 11:58:48
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗ DOC 61,50 KB15/12/23 12:00:52
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 52,00 KB15/12/23 12:01:58