ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

METROPOLITAN EXPO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 01/03/2013 έως 03/03/2013
10:00 π.μ. με 20:00 μ.μ.

    & 

04/03/2013
10:00 π.μ. με 18:00 μ.μ.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Κοσμήματα – Ωρολόγια
Πολύτιμοι Λίθοι – Μηχανήματα
Εξοπλισμός – Συσκευασία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO Α.Ε.
Εγνατίας 154
Θεσσαλονίκη 
τηλ 2310-291129