ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ATHENS METROPOLITAN EXPO
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Από 23/2/2024 έως 25/02/2024
10:00 π.μ. με 20:00 μ.μ.
ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
 • Συστήματα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης, βιομηχανικής ψύξης, εξαερισμού και ύδρευσης κατοικιών και βιομηχανικών χώρων
 • Εφαρμογές αερίου
 • Ηλιακά συστήματα
 • Θερμοσίφωνες
 • Θερμαντικά σώματα
 • Λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές
 • Πίνακες αυτονομίας
 • Αυτοματισμοί ελέγχου ύδρευσης, κλιματισμού, θέρμανσης, αερίου
 • Ανταλλακτικά συσκευών
 • Συσσωρευτές
 • Αποθήκες θερμού νερού
 • Συστήματα σωλήνων και συνδετικών εξαρτημάτων
 • Αντλίες
 • Διαχείριση αποβλήτων, συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων
 • Εξαεριστήρες, αεραγωγοί, καπναγωγοί
 • Συστήματα απορροής όμβριων
 • Συστήματα αφαλάτωσης κ.α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

PROJECT  Μ.ΕΠΕ
ΑΙΓΑΙΟΥ  71,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 171 23ΑΘΗΝΑ