ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 25/11/2016 έως 28/11/2016

25/11/2016 17:00 με 21:00

26/11/16 & 27/11/2016 11:00 με 21:00

28/11/2016 11:00 με 18:00

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Είδη ξενοδοχειακού εξοπλισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

DEMAND CUSTOMIZE MARKETING MON. E.Π.Ε.

Λ. Αθηνών 233, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 124 61