ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

Από 09/02/2018 έως 12/02/2018

09/02/2018, 16:00 με 21:00
10/02/2018, 10:00 με 21:00
11/02/2018, 10:00 με 21:00
12/02/2018, 10:00 με 20:00

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

  • Θέρμανση & Κλιματισμός
  • Συστήματα εξαερισμού
  • Ύδρευση
  • Είδη Υγιεινής
  • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
  • Πισίνα & Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Εγνατίας 154
Τ.Κ. 546 36
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ