ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 23/2/2018  έως 26/02/2018

10:00 μ.μ. με 20:00 μ.μ.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρολογικό υλικό

Φωτισμός

Αυτοματισμός

Ενέργεια

Τηλεπικοινωνίες

Συστήματα Ασφαλείας

Ηλεκτρονικά

Εργαλεία

Εξοπλισμός

Τεχνικό λογισμικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Τ. PRESSΜ. ΕΠΕ

ΤΡΟΙΑΣ 2

Τ.Κ. 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ