ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Από 19/1/2018 έως 22/01/2018

19/1/2017 16:00 μ.μ με 21:00 μ.μ.

20/1/2017 10:00 π.μ με 21:00 μ.μ.

21/1/2017 10:00 π.μ με 21:00 μ.μ.

22/1/2017 10:00 π.μ με 21:00 μ.μ.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Προβολή ειδών γάμου, βάπτισης, κ.ά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

FASHIONNEWS ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Α.Ε.

Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4 – Τ.Κ. 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ