ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

METROPOLITAN EXPO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 08/05/2014 έως 11/05/2014
10:00 π.μ. με 20:00 μ.μ. 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Προβολή ειδών δόμησης, ανακαίνισης, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτισμού κ.α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

T – EXPO AE
Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4 – Τ.Κ. 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ