ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Από 24/11/2023  έως 26/112023
24/11/2023 10:00 με 20:00
25/11/2023 10:00 με 20:00
26/11/2023 10:00 με 19:00

 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
·         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
  • ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 4.0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Τ. PRESS Μ. ΕΠΕ

ΤΡΟΙΑΣ 2

Τ.Κ. 152 35, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ