ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 28/1/2021 έως 30/01/2022
10:00 π.μ με 21:00

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Προβολή ειδών γάμου, βάπτισης, κ.ά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

FASHION NEWS ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Α.Ε.
Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4 – Τ.Κ. 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ