Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει, στη Εξαγωγική-Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών «Bites of Greece» που θα πραγματοποιηθεί από 31 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2021 με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού της τομέα που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr (και κοινοποίηση στο thanos.antonopoulos@patt.gov.gr).

ΑΙΤΗΣΗ DOC 55,50 KB19/08/21 08:57:14
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 48,00 KB19/08/21 08:57:14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 146,15 KB19/08/21 08:57:14