Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει, στην Ψηφιακή Διεθνή Έκθεση London Wine Fair που θα πραγματοποιηθεί από 17 – 19 Μαΐου 2021 με επιχειρήσεις οίνου που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr (και κοινοποίηση στο thanos.antonopoulos@patt.gov.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 153,11 KB19/08/21 08:55:05
ΑΙΤΗΣΗ DOC 32,00 KB19/08/21 08:55:05
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 49,00 KB19/08/21 08:55:06