ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

METROPOLITAN EXPO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Από 8/2/2013 έως 11/2/2013

10:00 π.μ. με 20:00 μ.μ.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

 

α)Τρόφιμα- ποτά (τροφοδοσία γενικώς)

β) Μηχανήματα & Εξοπλισμός χώρων εστίασης

γ) Επίπλωση – διακόσμηση – δόμηση ξενοδοχείων

δ) Υλικά συσκευασίας & αναλώσιμα

ε) Υλικά, μηχανήματα & συστήματα καθαρισμού

στ) πληροφορική & Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων και λοιπών χώρων εστίασης

ζ) Επαγγελματικά Σωματεία, Επαγγελματικός Τύπος, Σχολές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

 

FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΒΗΛΑΡΑ 2, ΑΘΗΝΑ
τηλ 210-5242100