ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 04/04/2014 έως 07/04/2014

04/04/2014 14:00 μ.μ. με 20:00 μ.μ.
05/04/2014 10:00 π.μ. με 20:00 μ.μ.
06/04/2014 10:00 π.μ. με 20:00 μ.μ.
07/04/2014 10:00 π.μ. με 20:00 μ.μ.   

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Σχολικά, είδη σχεδίου, είδη γραφείου, είδη δημιουργικής απασχόλησης, παιχνίδια, εκδόσεις, ευχετήριες κάρτες, αρχειοθέτηση, αναλώσιμα γραφείου, μηχανές γραφείου, αξεσουάρ και περιφερειακά Η/Υ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

AGENDA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
Πρωτόπαπα 67 & Μεσολογγίου, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ. 6147070