Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, άλλων Φορέων του Δημοσίου, καθώς και οι θέσεις που προκηρύσσονται μέσω Προγραμμάτων (όπως το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης).

Διαθέσιμες κατηγορίες:

Θέσεις Εργασίας Περιφέρειας Αττικής

Θέσεις Εργασίας Άλλων Φορέων

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ Πειραιά