Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 20 Δεκεμβρίου 2021 έως 7 Ιανουαρίου 2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Μαρκοπούλου Μεσογαίας ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

  • ΡΕΜΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 479375.212 και Ψ: 4189305.983 έως Χ: 479811.907 και Ψ: 4189334.294.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ):

  • ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 494831.407 και Ψ: 4191176.459 έως Χ: 494033.025 και Ψ: 4190655.229.
  • ΡΕΜΑ ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑΣ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 502326.274 και Ψ: 4193922.376 έως Χ: 502536.089 και Ψ: 4194098.126.
  • ΡΕΜΑ ΧΕΙΛΙΣΤΡΑ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 502326.274 και Ψ: 4191053.038 έως Χ: 501742.47.586 και Ψ: 4189606.484.

Παράλληλα, σε ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκονται εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου και Σαρωνικού ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:

  • ΡΕΜΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 476544.297 και Ψ: 4217852.995.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:

  • ΡΕΜΑ ΚΛΕΙΟΥΣ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 488542.513 και Ψ: 4221896.63.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:

  • ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 493828.105 και Ψ: 4190089.548.

Ακολουθούν φωτογραφίες από όλες τις προαναφερόμενες εργασίες.