Προσωρινοί Πίνακες Εκλογέων των αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο από 01-01-2025 έως 31-12-2026 και διευκρινίσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ PDF 146,81 KB04/07/24 12:26:47