Προσκαλούμε τους παρακάτω Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που προέρχονται από άλλο Φορέα:

  1. Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Θεόφιλου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
  2.  Λαμπρινό Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  3. Οικονόμου Θεόδωρο του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Πασσά Παναγιώτη του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  5. Λουκανίδου Όλγα του Θεοδώρου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

καθώς και τους παρακάτω Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής

  1. Χριστακόπουλο Παύλο του Ευθυμίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας Περιφέρειας Αττικής
  2. Δόλγυρα Ηλία του Αποστόλου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
  3. Κάββαλο Εμμανουήλ του Νικολάου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
  4.  Ασπρουλάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών
  5. Στρατιδάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής

προκειμένου να παρευρεθούν στη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, την Δευτέρα 13/03/2023 και ώρα 9:30 πμ στην έδρα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, για την ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής, με έργο την εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης ετών 2020 και 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 140,39 KB09/03/23 03:32:34