Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 01-09-2020 και ώρα 10:30 π.μ. στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής δημόσια κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των δεκαέξι (16) Εφορευτικών Επιτροπών, που θα διευθύνουν τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, από τους γραμμένους στους οριστικούς πίνακες εκλογέων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 125,24 KB19/08/21 07:03:58
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ PDF 381,84 KB19/08/21 07:03:58