Σας ενημερώνουμε για την Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 464 / 2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής αναφορικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών κι Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ PDF 682,89 KB18/08/21 06:22:34