Καθορισμός του χώρου εγκατάστασης των εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2021-2022.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

AΠΟΦΑΣΗ PDF 158,42 KB19/08/21 09:32:09