Στο έγγραφο της προκήρυξης που ακολουθεί ορίζεται το Τμήμα της Εφορευτικής Επιτροπής των Μονίμων Υπαλλήλων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τη διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Μονίμων Υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, αποτελούμενο από τους αναφερόμενους κληρωθέντες υπαλλήλους κατά τη σειρά εκλογής, και η σειρά κατανομής των εκλογέων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 125,08 KB19/08/21 07:37:56