Ακολουθούν οι προκηρύξεις των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών μονίμων και ΙΔΑΧ της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων.