Ακολουθούν οι σχετικές προκηρύξεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 1 JPG 454,26 KB19/08/21 07:36:58
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 2 JPG 257,91 KB19/08/21 07:36:58
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΑΧ PDF 94,25 KB19/08/21 07:36:58