Ακολουθεί η προκήρυξη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.