Προκήρυξη της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής μόνιμων Υπαλλήλων της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών με την οποία καθορίστηκε ημερομηνία ψηφοφορίας στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών η 27η Νοεμβρίου 2020, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων Υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 975,08 KB19/08/21 07:37:58