Καθορίζουμε τον χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών τον χώρο υποδοχής της Δ/νσης Μεταφορών του 2ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος,Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι.

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 124,07 KB19/08/21 07:37:55