Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου (ΠΑΣΥΠΛ) σύμφωνα με τον Ν.1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε Γ.Σ. και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Εξελίξεις στα ζητήματα της αξιολόγησης, προσλήψεων, απολύσεων, μισθολογίου, ασφαλιστικού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  3. Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών θα γίνουν στις 17 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. (το αργότερο), στο ΕΡΓΑΤΙΚΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ), οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 48 (2ος ορ).

Οι υποψηφιότητες για τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών υποβάλλονται την ίδια ημέρα στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική και απαραίτητη ώστε να γίνει γόνιμος διάλογος για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και να εκλέξουμε τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, από όλες τις Υπηρεσίες, άδεια απουσίας, ενώ σε περίπτωση παρακώλυσης υπαλλήλων εκ μέρους κάποιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται ο Σύλλογος ώστε να ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπ. Εσωτερικών.

Ακολουθούν τα αρχεία των ανακοινώσεων του ΠΑΣΥΠΛ.