Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής του, υλοποιεί επιμορφωτικές δράσεις για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει, από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), επιμορφωτική δράση-ημερίδα με τίτλο:

«Κοινωνικές διαστάσεις και δημόσιες πολιτικές: Ερευνώντας την ενέργεια, τις πόλεις, το διαδίκτυο και την καινοτομία στην Ελλάδα», (Κωδικός 80057Δ17)

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και ώρες 08:30 έως 16:30 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»).

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιστημονικά Υπεύθυνη κα Μακρή Βασιλική, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΙΝ.ΕΠ.(τηλ.:2131306250, email.: vmakri@ekdd.gr) και στην Oργανωτικά Υπεύθυνη κα. Ιουλία Καλλιμάνη (τηλ. 2131306253, gkalimani@ekdd.gr ).

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. PDF 527,29 KB18/08/21 03:01:58