ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ“Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης των ΚΔΗΦ μετά τη λήξη του προγράμματος”
την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, (και ώρα 09:30-14:00)
Διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ αρ. 3, Αργυρούπολη (16452)

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Παρακαλούμε, για την καλύτερη οργάνωση, όπως γίνει Δήλωση Συμμετοχής.

Email: kalossamaritis@yahoo.gr
Fax: 210 992 1283
Τηλεφωνικά: 210 991 0753 (κ.κ. Έλενα Γιαννάκη,  Βασιλική Νάτση).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣDOCX 121,74 KB18/08/21 08:38:43
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF 584,96 KB18/08/21 08:38:43