ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

MCH MESSECENTER HERNING

ΧΕΡΝΙΝΓΚΔΑΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 22/02/2019 έως 24/02/2019

Ώρες κοινού:

  • 22/02/2019, 23/02/2019 : 10:00 – 18:00
  • 24/02/2019 : 10:00 – 17:00

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

  • Η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Σκανδιναβίας από το 1998.
  • Περισσότεροι από 6
  • Συμμετέχουν πάνω από 1.200 εκθέτες και 3.000 επαγγελματίες του τουρισμού
  • 88% επισκεπτών επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Hall.
  • B2B Meetings, Networking

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

MCH

https://www.mch.dk