Με την υπ. αρ. πρωτ. 878/15-02-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια  ευρώ) στην επιχείρηση επιχείρηση “WHYFAI LIBRE I.K.E. ΥΠΗΡ.ΠΑΡΟΧ.ΓΕΥΜ.ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤ.ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠ.” , επί της Λ.Αλεξάνδρας 215, στην Αθήνα διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 02-02-2023 διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στα αναψυκτικά κατά παράβαση των  άρθρων  7 και 10  του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.