ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2780/25-11-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ, Κεντρ. 11ο χλμ. Ηρακλείου – Μοιρών, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 18/11/2014 στο υποκατάστημα της BAZAAR AE επί της Σεβαστουπόλεως & Δαβάκη 13 στους Αμπελόκηπους, βρέθηκε το προϊόν «κρητικά ραέτια Βουτήματα λαδιού, χειροποίητα, νηστίσιμα» της εταιρείας «ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ», στη συσκευασία του οποίου το ονομαστικό βάρος αναγραφόταν σε εύρος τιμών (καθαρό βάρος: 300-320g. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 § 8 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.