Με την υπ. αρ. πρωτ.6425/10-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 €  στην επιχείρηση    “Φ BAR ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ”, κατάστημα επί της οδού Ηρακλειδών 29 στην Αθήνα,  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 31/10/2023 διαπιστώθηκε  έλλειψη αναρτημένου τιμοκαταλόγου
για τα είδη σε πακέτο εκτός καταστήματος κατά παράβαση των άρθρων 7 και 10  του Ν.4177/2013  σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 3
 των Καν.ΔΙΕΠΠΥ.