Με την με αρ. πρωτ. 258442/28-03-22 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€), στην επιχείρηση «ΑΡΤΟ…ΔΕΣ –ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ» που βρίσκεται στη διεύθυνση ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  και ειδικότερα:

  1. Πώληση  του μη προσυσκευασμένου είδους «ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ» σε πλαστικά βάζα με ελλιπή αναγραφή των ελάχιστων υποχρεωτικών ενδείξεων και συγκεκριμένα χωρίς αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ 1169/2011 κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ 1Γ της Υ.Α 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017) και τιμωρείται με το άρθρο 11 παρ 2Β της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης με ελλιπή αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.
  2. Πώληση σε προθήκη του καταστήματος του είδους «ΠΙΤΣΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ» χωρίς να αναγράφεται επί της πινακίδας πώλησης η κατάσταση του προϊόντος ότι είναι κατεψυγμένο κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ 1Β Υ.Α 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017) και τιμωρείται με το άρθρο 11 παρ 2Β της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης με ελλιπή αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.