Με την υπ’ αριθ. 13973/02-06-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το  άρθρο 96 παρ. 10 της υπ’ αριθ. Α2 –861 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/22-08-2013), στην επιχείρηση ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (καφέ – αναψυκτήριο), που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεθώνης 1 & Σαρανταπόρου, στο Χαλάνδρι, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4177/2013, που διενεργήθηκε στις 22-05-2014 διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δε διέθετε τα ειδικά έντυπα «ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» που ορίζονται στο άρθρο 96 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, κατά παράβαση της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.